پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

top

معرفی اعضاء

               امیرشهلا
نماینده مردم  مشهد  در شورای اسلامی استان
خراسان رضوی و  عضو شورای عالی استانها

 سخنگوی شورای عالی استانهای کشور
   

محسن نوروزی

نماینده شورای اسلامی شهرستان چناران در شورای اسلامی
استان خراسان رضوی

 
رسول حیدری
نماینده شورای اسلامی شهرستان تایباد در شورای اسلامی
استان خراسان رضوی
   
 
مهدی راه چمنی
 نماینده شورای اسلامی شهرستان جغتای در شورای اسلامی
استان خراسان رضوی

         
   
آرش شرفی
نماینده شورای شهرستان قوچان در شورای اسلامی
 استان خراسان رضوی

رئیس کمیسیون عمران و توسعه خدمات شهری و روستایی
   
 روح الله کاشکی
             نمایتده شورای اسلامی شهرستان خوشاب در شورای اسلامیاستان خراسان رضوی
رئیس کمیسیون بهداشت درمان و سلامت
         
 
 
 غلامرضا لالوی
نماینده شورای اسلامی شهرستان سرخس در شورای اسلامی استان
رئیس کمیسیون کشاورزی شورای اسلامی استان خراسان رضوی
 
 
جان محمد خداپرست
             نماینده شورای اسلامی شهرستان خواف در شورای اسلامی استان خراسان رضوی
عضو هیئت رئیسه شورای استان (منشی)
         
   
عبدالوهاب زابلی

نماینده شورای اسلامی شهرستان فریمان در شورای اسلامی
استان خراسان رضوی 

   
غلامنبی اقتصاد
نماینده شورای اسلامی شهرستان باخرز در شورای اسلامی
استان خراسان رضوی
 
       

علی محمد الهیاری
نماینده شورای اسلامی شهرستان تربت حیدریه در شورای اسلامی
 استان خراسان رضوی
عضو شورای عالی استانهای کشور
   
سعید برزویی
             نماینده شورای اسلامی شهرستان سبزوار در شورای اسلامی
استان خراسان رضوی
رئیس شورای اسلامی استان
 
       
 
سید حسین علوی نسب
نماینده شورای اسلامی شهرستان نیشابور در شورای اسلامی
 استان خراسان رضوی
رئیس کمیسیون محیط زیست خدمات شهری و روستایی شورای عالی استانها
عضو شورای عالی استانهای کشور

   
فاطمه رضوانی
نماینده شورای اسلامی شهرستان بردسکن در شورای اسلامی
 استان خراسان رضوی


       

 
 
علی اصغر وکیلی
نماینده شورای اسلامی شهرستان جوین در شورای اسلامی
استان خراسان رضوی
     
سید مهدی موسوی  
نماینده مردم داورزن در شورای اسلامی
استان خراسان رضوی
         

 محمدرضا جهان پناهی
نماینده شورای اسلامی شهرستان طرقبه شاندیز در شورای
اسلامی استان خراسان رضوی

   
 
مریم سراج احمدی
نماینده مردم تربت جام در شورای اسلامی
استان خراسان رضوی

         
 

 
محمد رجبی

نماینده شورای اسلامی شهرستان زاوه در شورای اسلامی
استان خراسان رضوی


     
حسین احمدپور
نماینده مردم رشتخوار در شورای اسلامی
 استان خراسان رضوی
عضو هیئت رئیسه شورای استان (منشی)


         
 

 
دولت سعادت
نماینده شورای اسلامی شهرستان درگز در شورای اسلامی استان خراسان رضوی

     
احمد فرودی 
نماینده شورای اسلامی شهرستان کلات در شورای اسلامی
استان خراسان رضوی
رئیس کمیسیون ورزش و جوانان

         

 
 حجت الاسلام والمسلمین سیدجابر هاشمی
نماینده شورای اسلامی شهرستان مه ولات در شورای اسلامی
 استان خراسان رضوی
     حسن اعمی

نماینده مردم کاشمر در شورای اسلامی
 استان خراسان رضوی
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی
         
   محسن قره باغی 
نماینده شورای اسلامی شهرستان فیروزه در شورای اسلامی
 استان خراسان رضوی

     بهناز علائی

نماینده مردم گناباد در شورای اسلامی
 استان خراسان رضوی
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی
         

 
 علی امیراحمدی
 نماینده شورای اسلامی شهرستان بجستان در شورای اسلامی
استان خراسان رضوی

   
سیدحسین بهشتیان
نماینده مردم خلیل آباد در شورای اسلامی
استان خراسان رضوی

نائب رئیس شورای اسلامی استان

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8